Home / Châm Cứu, Cấy Chỉ, Thủy Châm

Châm Cứu, Cấy Chỉ, Thủy Châm

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO KTV CHÂM CỨU CẤY CHỈ – CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO KTV CHÂM CỨU CẤY CHỈ – CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO Thời gian đào tạo : 6 tháng Thời gian khai giảng dự kiến : Vào ngày 18/12/2017 Khóa học dự kiến cả khóa 30 buổi ( hoặc 15 ngày liên tục). Thời gian còn lại …

Read More »